Jesus, menn og nytt år !

Jesus, menn og nytt år !

Ja, livet i 2019 har gått fort, med mange varierte hverdager, på godt og på vondt, sånn som livet er.. Ny jobb i Østre Fredrikstad kirke, har vært et flott skifte, en enkel, meningsfull arbeidsplass, med mange gode bekjentskaper. Det er det jeg elsker med å være her...